پرچ کاری

آشنایی با پرچ کاری

برای اتصال دو قطعه به یکدیگر ما از میخ های پرچ کمک می گیریم. ابتدا ما سوراخی را روی قطعه مورد نظر ایجاد می کنیم و بعد از آن میخ های پرچ را درون سوراخ ها قرار می دهیم و با استفاده از دستگاه پرچ کن عمل پرچ کاری را انجام می دهیم. در این مطلب با انواع روش های پرچ کاری آشنا خواهید شد.

دستگاه-پرس-پرچ-هیدرولیک

پرچ کن بادی چیست ؟

پرس پرچ پنوماتیکی یا پرچ کن بادی برای اتصال دو قطعه فلزی نازک مورد استفاده قرار می گیرد، دستگاه های بادی نیروی کار خود را باد دریافت می کنند. یعنی به طور کلی می توان گفت که ابزار الات بادی نیروی محرک خود را از باد تامین می کنند. در این ابزار ها هوای موجود در محیط توسط کمپرسور جمع می شود و در مخزن نگه داری و فشرده می شود، هوای فشرده در واقع نیروی محرک این دستگاه هاست.